Střelecká příprava je do výcvikového programu ČAKMK zahrnuta zejména proto, že se asociace snaží cvičence komplexně připravit na jakýkoliv možný útok. Jedním z útoků může být právě útok za užítí střelné zbraně.

Základem každé správné sebeobrany je nejprve pochopení způsobu útoku a teprve následně pochopení způsobu obrany. Z toho důvodu je důležité znát alespoň základy ovládání střelné zbraně. Následně je pak možné zbraň použít i k vlastní obraně.

A přesně z tohoto důvodu vznikla střelecká příprava ČAKMK. Systém výcviku se střelnou zbraní sestává jak ze „suchých“ nácviků s maketami zbraní v tělocvičně, zaměřených zejména na základní pohyby se zbraní, tak z výcviku se skutečnými palnými zbraněmi.

Zde se začíná tzv. kurzem přípravy na Zbrojní průkaz (ZP), který je určen zejména pro ty, kteří nemají s ovládám palných zbraní jakékoli zkušenosti. Na tento kurz pak navazují další střelecké zdokonalovací kurzy, na kterých se předpokládá, že již buď člověk vlastní zbrojní průkaz a zbraň případně prošel naším kurzem přípravy na ZP a tedy zbraň již umí ovládat bezpečně  (rozuměj tou zbraní neublíži sobě, ale hlavně lidem kolem sebe ).

Vrcholem pyramidy kurzů jsou kurzy pod vedením zahraničních instruktorů, kam je ale umožněn přístup jen těm cvičencům, kteří palné zbraně ovládají dostatečně bezpečným způsobem.

Nad rámec pořádaných hromadných kurzů (určených pro 10 až 15 cvičenců) je možné uspořádat i kurzy na míru pro skupiny osob a nebo se domluvit na individuálním tréninku.